Spesialgrossisten Hålogaland AS

Ligger på Norges strørste øy – Hinnøya.

Grossistvirksomheten er lokalisert i Harstad. Spesialgrossisten Hålogaland har røtter tilbake til 1988 da de startet med salg av kaker og kjeks.

I dag fører de en rekke lokale og regionale varer for småskalaprodusenter. Spesialgrossisten Hålogaland har salgsbevilgning på alkoholholdige drikke og fører allerede en rekke lokale sorter øl.

Bedriften er ledet av daglig leder Erling Larsen.

Adresse: 
Boks 115
9401 Harstad

Telefon: 77 06 3515
Telefaks: 77 06 90 01

Spesialgrossisten Hålogaland AS

Hålogaland AS – Dekningsområde

Betjener i dag Harstad, som ligger på Norges strørste øy – Hinnøya. Kjører til Kongsvik i sør og Bogen i nord. I tillegg betjenes øyene rundt, Bjarkøy, Sandsøy og Rolløya. Betjener også Kvæfjord, ca to mil Nord for Harstad.

Godt Lokalt

med kjærlighet til lokal og kortreist mat.

Finn en av våre medlemmer

Vi er 9 samarbeidende grossistbedrifter,
alle solid lokalt forankret i sitt distrikt.