Tangen Gård

Fra Veitastrond i Sogn & Fjordane

Kniv og gaffel

Tangen Gård ligger på Veitastrond i Luster Kommune. Bygda ligger omkranset av Jostedalsbreen på 3 sider og geitene beiter tradisjonelt i nydelig natur. Gården har 120 melkegeiter og en melkekvote på 75 000 liter. Det er en helt ny og svært moderne driftsbygning på gården til dags dato.

Gården har vært i familiens eie i 6 generasjoner og all den dyrka jorden har blitt oppdyrket av denne fantastiske familien. I dag har gården 150 da jordbruksareal + 50 leid areal.

SognaOst har blitt produsert på gården fra «tidenes morgen», men for noen år siden ble produksjonen bortsatt til Tine, som i dag står for den praktiske produksjonen, men nøyaktig etter den originale resepten som vesentlig skiller seg fra alle Tine sine produkter.

Til dags dato er det 2-3 stykker som har ansvaret for at produksjonen går som den skal.

Adresse:
Veitastrondsvegen 2432, 6878 Veitastrond

Godt Lokalt

med kjærlighet til lokal og kortreist mat.

Finn en av våre medlemmer

Vi er 9 samarbeidende grossistbedrifter,
alle solid lokalt forankret i sitt distrikt.