Snill Bie

Fra naturen på Bømlo

snillbie

Honningproduksjon i vakkert samspill med naturen

Omlag femten millioner summende bier i aktivitet sørger for å samle inn den honningen du kan kjøpe under merket «Snill Bie». De arbeider for oss, bor i kuber og flyr over gresset på Bømlo, helt ut mot havet.

I juni 2008 var honningproduksjonen hos Snill Bie økologisk godkjent av Debio. Den grunnleggende tanken bak produksjonen av økologisk honning er å produsere sunn og ren honning – fri for alle slag av forurensning.

De som smaker Snill Bie honning vil kjenne at den er fyldig og aromatisk. Det er et resultat av at lyngkombinasjonen biene trekker på, og omsorgfull innhenting og bearbeiding. Biene blir tatt vare på med stor omtanke og kunnskap. De legger rette til for at de skal leve et godt liv og gjøre jobben sin som fører til god honning i kubene. Etter at biene har samla nok inn i kubene, som er normalt i midten av september henter de honningen inn fra bie gårdene og tar det inn til produksjonshallene. Honningen blir da satt på et tørkerom for en tid. Deretter blir honningen satt til modning, og honningen blir tatt ut av honningtavlene som biene har laget. Honningen blir deretter grov silt, og fin silt. Deretter skal honningen igjen settes til modning, hvor den blir rørt i hver dag til den får rett konsistens. Til slutt blir den tappet på de flotte glassflaskene man kan kjøpe rundt om i flotte Norge.

 

Adresse: 

5427 Urangsvåg

Hjemmeside:
www.snillbie.no

Godt Lokalt

med kjærlighet til lokal og kortreist mat.

Finn en av våre medlemmer

Vi er 9 samarbeidende grossistbedrifter,
alle solid lokalt forankret i sitt distrikt.