Skreppa A/S

Fra Morgedal i Telemark

Kniv og gaffel

Skreppa ble startet opp i Morgedal ut ifra en da sprø ide som var tenkt fram av tre flotte jenter. Ønsket var å starte opp noe for å få fram den gamle smaken av et tradisjonelt flatbrød fra Telemarks skoger.

Ideen kom til liv, og håndverkstradisjonen blir utført i den lille bygda Morgedal i Vest-Telemark. Selvom det er mere moderne teknikk hos Skreppa nå, så er tradisjonene fortsatt det samme. Dessuten har Skreppa klart å holde på den gode gamle smaken.

Allerede i 2002, et år etter jentene kom fram til ideen mottok Skreppa Bygdeutviklingsprisen for nyskaping i Telemark, fra Innvasjon Norge. Riktig nok tok det ikke lang tid før Skreppa mottok spesialitetmerket på de hjemmebakte flatbrødene fra Morgedal. Allerede i 2010 mottok Skreppa spesialitetmerket. Bare tre år seinere så mottok Skreppa også lokal matprisen i Telemark for 2013.

Adresse:
Morgedalvegen 20, N-3848 Morgedal

Hjemmeside:
http://www.skreppa.no/

Godt Lokalt

med kjærlighet til lokal og kortreist mat.

Finn en av våre medlemmer

Vi er 9 samarbeidende grossistbedrifter,
alle solid lokalt forankret i sitt distrikt.