Skifjorden Bryggeri AS

Fra Sørbøvåg i Sogn & Fjordane

Kniv og gaffel

Håndtverksøl fra Ytre Sogn produsert av entusiaster som tørr å satse. Skifjorden Bryggeri produserer øl for folk flest, ikke minst er de opptatte av å beholde den gode balansen.

Skifjorden Bryggeri er resultatet av drømmen til noen ”gale” Skifjordingar. Skifjorden ligger ytterst ute i Ytre Sogn, der det er hav og fjell på alle kanter.

Bedriften ønsker å lage så godt øl at de kan skape arbeidsplasser, aktivitet og plassere Skifjorden på øl-kartet. Skal de klare det må de gjøre det vilt, vakkert og med hele hjerte. Enten gjør de det skikkelig, eller så lar de det være. Det betyr mye arbeid og ingen lettvinte løsninger. Bedriften skal levere kvalitet – ikke kvantitet.

Smaken skal være balansert i de ulike typene av øl de produserer. Du skal kjenne at det er balanse mellom humle, malt og gjær og du skal kjenne at ølet passer til ulike høve. Bedriften legger mye arbeid i å utvikle disse smakene, og de håper virkelig at du liker ølet som blir produsert i Ytre Sogn.

Adresse:
Bjørnestad Gard
6958 SØRBØVÅG

Godt Lokalt

med kjærlighet til lokal og kortreist mat.

Finn en av våre medlemmer

Vi er 9 samarbeidende grossistbedrifter,
alle solid lokalt forankret i sitt distrikt.