Rosenborg Bakeri

Fra Trondheim i Sør-Trøndelag

Kniv og gaffel

Rosenborg bakeri AS ble etablert i 1902 av Bakermester Magnus Helgesen; bakersønn fra Egersund. Av hans 12 barn ble fire sønner bakermestre og de åtte døtrene medhjelpere ellers i bakeriet og butikken.

Sønnene Ørnulf og Roar overtok driften ved hans død under krigen. Bakeriet ble betydelig om og -utbygd i 1920 og i 1972. I dag er det Roar`s sønn Baker og Konditormester Magnus Helgesen som driver Rosenborg Bakeri AS, godt fulgt av 4.generasjon, døtrene Heidi og Kristi Helgesen. Bakeriet har i årenes løp gjennomgått en revolusjonerende utvikling og ekspansjon; fra hesten «Rosenborg gutten» kjørte ut alle brødene i nærområdet, til dagens produksjon hvor vi sysselsetter ca. 120 mennesker.

Den teknologiske utviklingen har vært enorm også i vår bransje. Vi driver i dag med en anerkjent computerstyrt maskinpark, og med en høy faglig kunnskap preget av ett århundres bakerfaring og et stort europeisk nettverk.

I dag er Rosenborg Bakeri AS kjedeleverandør til dagligvaremarkedet, HORECA markedet og driver selv 12 butikker/kafeer som har spesialisert seg på ferskhet, tilgjengelighet og nyheter fra inn- og utland.Fra de fire bakeproduktene det ble startet opp med i 1902, har Rosenborg Bakeri i dag ca. 600 produkter i sitt sortiment.

Adresse:
Rosenborggt 8-10, 7014 Trondheim

Hjemmeside:
https://rosenborgbakeri.no/

Godt Lokalt

med kjærlighet til lokal og kortreist mat.

Finn en av våre medlemmer

Vi er 10 samarbeidende grossistbedrifter,
alle solid lokalt forankret i sitt distrikt.