Per Stave AS

Fra Stadlandet i Sogn & Fjordane

Kniv og gaffel

I moderne lokale på Stadlandet holder den tradisjonsrike familiebedrifta Per Stave AS til. De har siden 1974 produsert lutefisk og tørrfisk for salg i butikker, og har også egne fiskemottak. For dem er ikke fisken bare en inntekt, men også en tradisjon de ønsker å føre videre til neste generasjon.

Per Stave AS er ikke bare en lutefiskprodusent. Bedriften har 10 tilsette er også blant en av de største fiskemottakene i Selje Kommune.

Det som ikke går til lutefiskproduksjonen blir vasket, pakket og sendt til ulike kunder. Dessuten leverer de fersk fisk fra den lokale kystflåten til fiskehallen og diverse andre bedrifter i Oslo.

Per Stave AS er også medlem av Norges Kongelige Lutefisklag. 

Godt råstoff har alltid vært levert av den lokale kyst- og banklineflåten. Dette blir deretter gjort om til tørrfisk. Tørrfisk har vært igjen viderefordelt til lutefisk. 70% av tørrfisken sender de til Sverige som råstoff til svenskprodusert lutefisk; 30% av tørrfisken bruker de selv til å produsere egen lutefisk. Den største norske enkel kunden er bedriften NorgesGruppen.

Adresse:
Pb 24, 6751 Stadlandet

Hjemmeside:
http://perstave.no/

Godt Lokalt

med kjærlighet til lokal og kortreist mat.

Finn en av våre medlemmer

Vi er 9 samarbeidende grossistbedrifter,
alle solid lokalt forankret i sitt distrikt.