Mer Smak I Skien

Fra Skien i Telemark

Kniv og gaffel

I kommunens næringsplan for 2008-2011 redegjøres det for potensialer og strategier som klart bygger opp under ideen om en egen matfestival. Utvikling av ”grønne opplevelser” og et levende sentrum med vekt på kultur- og opplevelsestilbud er viktige mål. En forstudie høsten 2007, hvor ulike matrelaterte miljøer var involvert, konkluderte med at det var stor interesse for å bli med og samarbeide om en matfestival. I desember 2010 ble Mersmak i Skien AS etablert med Ellen Dagsrud som daglig leder. 

Festivalen går av stabelen den siste helgen i august hvert år, og er en folkefest med nye smaker, mangfold av spennende produkter, opplevelser og overraskelser. Festivalen gir publikum en opplevelse med nye smaker, tradisjonsmat, kortreist mat og inspirasjon til egen matlaging. Med mer enn 100 utstillere er mangfoldet stort og du har en unik mulighet til å oppdage nye smaker og få inspirasjon!

Adresse:
Rådhusgata 1, 3724 Skien

Hjemmeside:
https://www.mersmakiskien.no/

Godt Lokalt

med kjærlighet til lokal og kortreist mat.

Finn en av våre medlemmer

Vi er 9 samarbeidende grossistbedrifter,
alle solid lokalt forankret i sitt distrikt.