Løining AS

Fra Egersund i Rogaland

gjestalveien_conditori_h_y_oppl_sning

Verdens beste råvarer og et godt omdømme gjør at alle ansatte hos Løinings AS føler et særlig ansvar for sluttproduktet. Hver enkel hos dem er en skalldyr spesialist. Løining AS i Egersund har lang erfaring i å forvalte dette ansvaret og sørge for at kunden opplever et produkt av svært høy kvalitet.

Bedriften startet for over 55 år siden. Havbunnen går bratt ned like utenfor Egersund. Dette dype vannet gir perfekte forhold for å fiske reker.

Rekerfiske har lange tradisjoner i Egersund. Her søker svenske trålere ly fra det raskt skiftende været i Nordsjøen.

Løining sammarbeider og er delvis eid av Fonn Egersund A/S. Fonn Egersund har mottak av pelagisk fisk, hvitfisk og skalldyr i en av norges største fiskerihavner.

Adresse:
Skadbergstrondveien 49, 4370 Egersund

Godt Lokalt

med kjærlighet til lokal og kortreist mat.

Finn en av våre medlemmer

Vi er 9 samarbeidende grossistbedrifter,
alle solid lokalt forankret i sitt distrikt.