Langesund Sjømat

Fra Langesund i Telemark

Kniv og gaffel

Langesund Sjømat- og Fiskefestival (LSFF) er en videreutvikling og fornying av tidligere Langesund Fiskefestival som startet opp i 1989. Endringene baserer seg på en prosjektrapport som ble utviklet i løpet av 2009/2010. 

Fra å være en festival som hovedsakelig rettet seg mot sportsfiskere, fritidsfiskere og fiskeinteresserte barn og voksne, har den ”nye” festivalen et større omfang i størrelse og interessegrupper.

Vårt nye Formål:

LSFF skal være en festival som retter seg mot et bredt publikum, samt være interessant for flere målgrupper.

Festivalen skal danne et naturlig knutepunkt mellom sports- & rekrasjonsfiskere, sjømatprodusenter, fiskerinæring, havforskningsmiljø, restaurantbransjen, forbrukere og publikum.

Festivalen arrangeres i Langesund hvert år, i begynnelsen av august.

LSFF inngår fortsatt i Skagerrakfestivalene, som er et samarbeidsforum for flere festivaler i Langesund.

Adresse:
Boks 51, 3993 LANGESUND

Hjemmeside:
http://www.lsff.no/

Godt Lokalt

med kjærlighet til lokal og kortreist mat.

Finn en av våre medlemmer

Vi er 9 samarbeidende grossistbedrifter,
alle solid lokalt forankret i sitt distrikt.