Jølsteraure

Fra Jølster i Sogn & Fjordane

Kniv og gaffel

Jølsterlia har et moderne fiskemottak for pakking og foredling av den kjente fjellauren fra Jølstravannet. Her kan du få kjøpt den villfanga Jølstrauren fersk, eller vakumpakka og frosen.

Bedriften har Jølsteraure på lager store deler av året. Rakfisken har vært solgt i november og desember.  Fersk aure som er pakket i is kan leveres fra 11 august til 15 september.
Auren er og å få kjøpt i enkelte fiskeforretninger rundt om i Norge, b.l.a. hos Knutstad & Holen på Hamar og Fiskeriet i Oslo.

Fiskeingen i Jølstravannet foregår fra 15. april til 15. september, med flytegarnfisket i perioden 10. august til 15. september som hovedsesong.

Jølstringane har til alle tider fisket kvalitetsaure fra Jølstravannet.  Årlig har det vært det fiska ca. 15 tonn aure i vannet.  Fagfolk på innlandsfisk mener at ingen andre vann i Europa kan måle seg med dette.

Det 30 km lange vannet med det største dyp på over 200 meter gir det ideelle miljøet for fisken.

Adresse:
N-6843  Skei i Jølster

Godt Lokalt

med kjærlighet til lokal og kortreist mat.

Finn en av våre medlemmer

Vi er 9 samarbeidende grossistbedrifter,
alle solid lokalt forankret i sitt distrikt.