Innomarin AS

Fra Ulsteinvik i Møre & Romsdal

Kniv og gaffel

Innomarin AS, er et ungt selskap men med røtter fra de rike fiske, fangst og foredlingstradisjoner på kysten av Norge og i arktiske farvann. Bedriften sine produkter er tuftet på verdier som har fokus på bærekraft, kvalitet, tradisjoner, naturlig smak og innovasjon.

De produserer i dag Torrfisksnadder™ av Torsk og Hyse, begge variantene er laget uten noen form for tilsetninger, barer tørket, med sin naturlige smak inntakt.                 100 % Norsk – 100 % Naturlig.

Torrfisksnadder™ blir produsert på Stadlandet, en halvøy som stikker ut i havet, og utgjør den nordvestligste delen av Sogn og Fjordane fylke.

Havet utenfor Stad kalles Stadhavet, og er kjent som et av de mest værharde steder langs norskekysten. Til tross for de tøffe og værharde forholdene har en i uminnelige tider livnært seg av fiske og fangst i området. En har derfor lange og stolte tradisjoner innen fiske og foredling, en tradisjon som den dag i dag blir praktisert gjennom et moderne fiskeri over store deler av verden og gjennom produksjon og foredling av fisk til produkter av unik og høy kvalitet.

På Stadlandet har de sin produksjon hos en lokal og tradisjonsrik familiebedrift som setter sin ære i å lage førsteklasses naturlig tørrfisksnacks til dem. Familien har produsert tørrfisk siden 1974, en tradisjon de ønsker å føre videre til neste generasjon. Innomarin er stolte over å få være med på ny utvikling og videreføring av disse tradisjonene.

Torrfisksnadder™ blir produsert av førsteklasses filet fra bærekraftig fiskeri. Filetene er behandlet om bord i fiskefartøyene ved hjelp av metoder som sikrer at de opprettholder sine kulinariske egenskaper og gode naturlige smak. Ved levering blir hver enkelt filet manuelt kontrollert og klargjort for tørking. For å sikre et så godt produkt som mulig, har en flyttet tørkeprosessen inn i moderne tørker slik en kan kontrollere omgivelsene for gi en optimal og jevn tørkeprosses. Etter tørking blir filetene ”lett” banket. Dette er viktig for å ta best mulig vare på den gode smaken som er ”inne” i hver filet. Filetene blir umiddelbart etter bankingen pakket i poser med en praktisk åpne og lukke funksjon som bevarer kvaliteten.  Torrfisksnadder™ er da ferdig, klar til å nytes.

Adresse:
Stålhaugen 9, 6065 Ulsteinvik

Godt Lokalt

med kjærlighet til lokal og kortreist mat.

Finn en av våre medlemmer

Vi er 9 samarbeidende grossistbedrifter,
alle solid lokalt forankret i sitt distrikt.