Furuseth Slakteri

Fra Dal i Akershus

Kniv og gaffel

Furuseth AS er Østlandets største private slakteri lokalisert på Dal i Ullensaker ved E6 ca. 5 mil nord for Oslo. Produksjonen består av slakting, skjæring og konsumentpakking av kjøtt. De er 165 ansatte og har en årlig omsetning på ca. 975 mill. kr. og en slaktemengde på ca. 15.400 tonn.

Furuseth AS har ca. 1.300 aktive leverandører som leverer slakt og livdyr. De henter i dag dyr fra Østfold, Vestfold, Buskerud, Telemark, Akershus, Hedmark og Oppland.

Virksomheten ble etablert av Martin Furuseth (oldefar av dagens leder) i 1905. I 1968 overtok Thor Martin Furuseth bedriften på Jessheim. Nytt slakteri ble bygget på Dal i 1986. Slakteriet ble bygd om og utvidet med ca. 1500 m² i 1995. Virksomheten ble tilpasset EU’s krav og fikk ESA-godkjenning. Sommeren 2004 ble det bygget nytt storfefjøs med ny skyteboks, og det gamle fjøset ble totalrenovert med nye oppstallingsbinger og gruppevis bedøvning av gris. Fra juli 2010 tok Harald Furuseth over som daglig leder. I 2010 startet også ytterligere modernisering og utvidelse av hele anlegget med ca. 5000 m2. 

Adresse:
Vardevegen 50, 2072 Dal

Hjemmeside:
http://www.furuseth.no/

Godt Lokalt

med kjærlighet til lokal og kortreist mat.

Finn en av våre medlemmer

Vi er 10 samarbeidende grossistbedrifter,
alle solid lokalt forankret i sitt distrikt.