Fjordfisk AS

Fra Vesterøy i Østfold

gjestalveien_conditori_h_y_oppl_sning

Fjordfisk AS er Østlandet største mottak av fisk og skalldyr og leverer dagsferske produkter til dagligvareforretninger, fiskehandlere og grossister. I tillegg eksporteres det et betydelig kvantum til Svenske kunder.

Fjordfisk AS holder til i moderne lokaler i Utgårdskilen på Hvaler. I tillegg til dette har vi mottaksanlegg på Skjærhallen og i Son. Fra disse mottakene, som alle ligger helt på «bryggekanten», går råvarene direkte til produksjon eller pakking i eget anlegg. «Hvaler-reka» og «selskapspudding» er eksempler på godt innarbeide produkter som omsetter i stor stil til Østlandsområdet.

Fjordfisk tilbyr også ferske varer over disk.

Adresse:
Utgårdskilen 4, 1684 Vesterøy

Godt Lokalt

med kjærlighet til lokal og kortreist mat.

Finn en av våre medlemmer

Vi er 9 samarbeidende grossistbedrifter,
alle solid lokalt forankret i sitt distrikt.