Edward Johnsen AS

Fra Averøy i Møre & Romsdal

gjestalveien_conditori_h_y_oppl_sning

Bedriften ble etablert i 1890, og har vært i kontinuerlig drift siden, og er således en av de eldste fiskeforedlingsbedriftene i Norge. Firmaet ble omgjort til aksjeselskap i 1971.

De første årene ble det hovedsakelig produsert saltfisk, og tørket klippfisk på bergene. Senere, etterhvert som kommunikasjonene bedret seg, ble det også ferskfisk-pakking og tranproduksjon. I forbindelse med tranproduksjonen ble det også en tid laget en utendørsmaling som ble kalt Storm.

Først etter 2. verdenskrig kom det eletrisk strøm hit ut i øyene, og d ble det bygd fryseri. Siden har filet- og fiskemat-produksjon vært viktigste produktgrupper. I 1966 ble det bygd bru til Langøy, og all transport som tidligere kun måtte skje med båt, ble mye enklere. Etterhvert som havbruksnæringen har utviklet seg, har produkt med laks- og ørret som råstoff stadig blitt viktigere.

Bedriften er lokalisert på Langøyneset i øykommunen Averøy i Møre og Romsdal. Sørover er det ca. 60 km til Molde. En kjører da over Atlanterhavsveien, distriktets største turistattraksjon. Denne veien ble åpnet i 1989. Nordover har de forbindelse til Kristiansund N. Dit er det 33 km. Averøy kommune har ca. 5.500 innbyggere, og har en variert geografi med hav, fjorder, øyer, fjell, skog og mye dyrket mark. Fiskeri- og havbruksnæringen står sterkt i kommunen.

Adresse:
Reksundveien 133, 6530 Averøy

Godt Lokalt

med kjærlighet til lokal og kortreist mat.

Finn en av våre medlemmer

Vi er 9 samarbeidende grossistbedrifter,
alle solid lokalt forankret i sitt distrikt.