Dullum Slakteri AS

Fra Stjørdal i Nord-Trøndelag

gjestalveien_conditori_h_y_oppl_sning

Dullum Slakteri er en håndverksbedrift som tilbyr fantastiske produkter både til forbruker og storhusholdninger.

Bedriften er nå 3.generasjon innen kjøttfaget og har et god anlegg på Stjørdal i Nord-Trøndelag. Riktignok foregård selve slaktingen av husdyr på Slakhuset Eidsmo Dullum AS hvorvidt bedriften har behold aktiviteter basert på soddkoking og vilthåndtering.

Dullum er dessuten også medeier i Slakthuset og derigjennom har de meget god tilgang på råstoff fra Trøndelag. Hvorvidt de får det fantastiske kjøttråsoffet fra, som de ønsker og utvikle.

Adresse:
Industrivegen 10, 7500 Stjørdal

Godt Lokalt

med kjærlighet til lokal og kortreist mat.

Finn en av våre medlemmer

Vi er 9 samarbeidende grossistbedrifter,
alle solid lokalt forankret i sitt distrikt.