Doblougs Bryggeri

Fra Ringebu i Oppland

Kniv og gaffel

Historien til Doblougs bryggeri AS startet i 2013 da entusiaster gikk sammen og startet Laagen Bryggeri AS, i kjelleren på Dale Gudbrands-gard på Hundorp i Gudbrandsdalen.

Mikkel Dobloug kjøpte seg inn i driften i 2017 og tok over som majoritetsaksjonær, samtidig som driften ble lagt om fra å være hobbypreget til mer profesjonelt.  I dag foregår all drift fra bryggeriet som ligger i egne lokaler i Arsenalveien på Frya i Ringebu kommune i et nytt og moderne bygg som har god kapasitet for vidreutvikling.

Bryggeriet har en årlig kapasitet på 220.000 liter, med mulighet til å utvide til 400.000 liter. Dagens bryggerimester er Martin Farstad Borg som har lang erfaring fra brygging.

Doblougs bryggeri tar jobben med å ta vare på håndverkstradisjoner innen brygging av øl, ølkultur og historie på alvor og de skal brygge naturlig, ufiltrert  og potent øl som gir gode opplevelser.  For å sette et særpreg på ølet benytter de av og til råvarer og krydderier i bryggingen som kommer fra Gudbrandsdalen. Her kan nevnes einer, krekling, diverse bær og sevje fra tresorter typisk i den naturrike dalen.

Doblougs bryggeri ligger i hjertet av Gudbrandsdalen i et frodig dalføre med en mangslungen, rik og fargesprakende historie. Mang en ferdamann har reist igjennom dalen og gjestet seg på gårder og herberge, spist og drukket godt eller mindre godt brygg imens gode historier og sladder har vært fortalt.

Adresse:
Arsenalvegen 2, 2630 Ringebu

Hjemmeside:
http://www.doblougs.no/

Godt Lokalt

med kjærlighet til lokal og kortreist mat.

Finn en av våre medlemmer

Vi er 9 samarbeidende grossistbedrifter,
alle solid lokalt forankret i sitt distrikt.