Arendals Bryggeri

Fra Arendal i Aust-Agder

Kniv og gaffel

Arendals Bryggeri startet allerede opp i 1839, som et brennevinsbrenneri i Kittelsbukt. Med all skipstrafikken byen hadde var det et godt og stort marked for øl i Arendal den gangen. Lokalbefolkningen satt stor pris på det de brygget, alt fra skibsøl til godt bittersøtt øl.

Omtrent samtidig med der oppstart oppdaget man i Bayern kunsten å lage undergjæret øl, som ble modnet under lagring. Dette ølet ble kalt Bayersk Øl eller Lager. Mens det vanlige bayerske ølet var et mørkt øl, begynte man i Bøhmen å produsere lagerøl av lysere malt. Dette ble kalt Pilsner etter byen det kommer fra. I den engelskspråklige verden bruker man fortsatt navnet Lager på denne varianten.

I Arendal brygget de der første undergjærede øl så tidlig som i 1846, så fulgte smakstrendene og markedsbehovene allerede den gangen. I løpet årene siden oppstarten har de mottatt mange priser, utmerkelser og lovord for deres brygg.

De kaller seg nemlig ikke «Norges stolteste bryggeri» uten grunn.

Adresse:
Bryggeriveien 9, 4848 Arendal

Hjemmeside:
http://arendalsbryggeri.no/index.html

Godt Lokalt

med kjærlighet til lokal og kortreist mat.

Finn en av våre medlemmer

Vi er 9 samarbeidende grossistbedrifter,
alle solid lokalt forankret i sitt distrikt.