Åkre Gård

Fra Åkre i Hardanger

gjestalveien_conditori_h_y_oppl_sning

Et lite men koselig gårdsbruk på den vestlige siden av Sørfjorden i Ullensvang herad i Hardanger der de dyrker frukt og produserer eplemost og eplesider.

Gårdsbruket har vært i familien i generasjoner og drives per i dag av Arita & Gjermund Åkre, men med god hjelp av seniorgenerasjonen (Marit & Olav Åkre) og litt av juniorgenerasjonen (Lavrans Åkre) på ca to.

På gårdsbruket har det opp gjennom historien vært produksjon av både frukt og kjøtt, men de siste årene har det blitt fokusert på fruktproduksjon og videreforedling av denne.

Gården er godkjent av Debio som økologisk produsent, videreforedler og omsetningsledd for økologiske produkter. Gården er også godkjent som omsetninsledd for epler og pærer til press.

Bedriften har produsert eplemost siden 2010 og produksjonen har gradvis økt til dagens produksjon på ca 6000 liter. Eplesideren ble først tilgjengelig komersielt i 2015, og i 2016 blir det produsert ca 7 000 liter eplesider.

Adresse:
Åkre, 5776 Nå

Godt Lokalt

med kjærlighet til lokal og kortreist mat.

Finn en av våre medlemmer

Vi er 9 samarbeidende grossistbedrifter,
alle solid lokalt forankret i sitt distrikt.